Regulamin toplisty "Genealogia i Heraldyka"  1. Zabronione jest dodawanie do toplisty stron erotycznych.
  2. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w topliście jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
  3. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
  4. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
  5. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
  6. Strona musi być związana z tematyką toplisty.
  7. Strona, aby się wyświetliła na topliście musi mieć co najmniej 1 wejście po resecie
  8. Resetowanie rankingu toplisty odbywa się co 7 dni.
  9. Strony, których punkty rankingowe będą sztucznie podwyższane zostaną usunięte z TopListy.


Strona główna toplisty